Аварийно – ремонтни дейности на вътрешен водопровод на улиците „Варна“ и „Тодор Табаков“ ще се извършват в Плевен днес. В тази връзка, от 9,30 часа до 14 часа, водоподаването в района на ремонта ще бъде нарушено;
Поради авария на електрическата мрежа е прекъснато ел. захранването на помпената станция в Асеновци, която доставя питейна вода на селото. Аварията се отстранява от „Електроразпределителни мрежи запад“ ЕАД и се очаква водоснабдяването да бъде възстановено до 17 часа днес; В област Плевен ще се работи на обекти- вътрешни водопроводни мрежи, в Славяново, Къртожабене и Чомаковци, а в Бреница- на довеждащ водопровод. Водоснабдяването на тези населени места ще бъде с нарушения от 9,30 часа до 15 часа.