Във връзка с неотложни аварийно-ремонтни дейности на вътрешен водопровод в град Плевен, улица „Петко Войвода“ №4, от 9,30 часа до 14 часа днес ще бъде нарушено водоподаването в района от бул. „Христо Ботев“ до улица „Генерал Столетов“, в т.нар. квартал “Войводите“;
Продължава работата на обекти от инвестиционната програма на Дружеството за реконструкция на ВиК мрежата в област Плевен. Днес ще се извършват строително-монтажни дейности на вътрешен водопровод в село Пелишат, на улица „Седемнадесет партизани“. Ремонтът налага спиране на водоснабдяването на населеното място за времето от 9,30 часа до 15 часа;
Аварии на разпределителни мрежи ще се отстраняват в Божурица, Горник, Къшин и Ралево. Водоснабдяването на тези селища ще бъде с нарушения от 9,30 часа до 15 часа.