Продължава работата на обекти от инвестиционната програма на
Дружеството за реконструкция на ВиК мрежата в област Плевен. Днес ще се
извършват строително-монтажни дейности по присъединяването на подменени
участъци от довеждащ водопровод към съществуващата водопроводна мрежа на
село Стежерово. В тази връзка, от 9 часа до 16 часа, се налага спиране на
водоподаването на населеното място;
В област Плевен ще се отстраняват аварии на разпределителни мрежи в
следните селища: Божурица, Бреница, Жернов, Радишево, Радомирци и Садовец.
Водоснабдяването на тези селища ще бъде с нарушения от 9,30 часа до 15 часа.