Продължава работата на обекти от инвестиционната програма на Дружеството за реконструкция на ВиК мрежата в област Плевен. Днес ще се извършват строително-монтажни дейности по присъединяване на подменени участъци от вътрешни водопроводи към съществуващата водопроводна мрежа на град Долни Дъбник и на село Трънчовица. В тази връзка, от 9 часа до 15,30 часа, се налага спиране на водоподаването в двете населени места;

В област Плевен ще се работи още по отстраняването на аварии на разпределителни мрежи в град Никопол- на улица „Васил Левски“ и в селата Брест и Ясен. Водоснабдяването на тези селища ще бъде с нарушения от 9 часа до 15 часа.