Във връзка с авариен ремонт на вътрешен водопровод в град Плевен, ж.к. „Дружба“,  от 9,30 часа до 14 часа ще бъде нарушено водоподаването на блокове от 321 до 328 в комплекса;

Днес ще се отстранява авария на разпределителната мрежа в село Гривица и водоснабдяването на селището ще бъде с нарушения от 9 часа до 13 часа;

Поради профилактика на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД за подобряване състоянието на електрическата  мрежа, от 8 до 17 часа днес ще бъде засегнато водоснабдяването на селата: Бресте, Горник, Реселец и Сухаче, тъй като ще е прекъснато ел. захранването на помпените станции и съоръжения, които доставят питейната вода за тези населени места.