Днес ще се отстранява авария на вътрешен водопровод в село Мечка, а всело Тученица ще се присъединява нов абонат към съществуващата водопроводна мрежа. В тази връзка, от 9,30 часа до 14 часа, водоподаването на тези населени места ще бъде нарушено.
Продължава работата на обекти от инвестиционната програма на Дружеството за рехабилитация на ВиК мрежата в област Плевен. Днес ще се извършват строително-монтажни дейности по реконструкцията на вътрешни водопроводи в град Долни Дъбник и в село Горна Митрополия. Не се предвижда спиране на водата, но ако настъпят промени, ще информираме допълнително.