ВиК- Плевен, 23.04.2024г.: Аварийно- ремонтни дейности на сградно
водопроводно отклонение ще се извършват днес на улица „Осогово“ 56 в град
Плевен. В тази връзка, от 9,30 часа до 14 часа, ще бъде нарушено
водоподаването на района между: булевард „Христо Ботев“, улица „3 март“, улица
„Бургас“ и улица „Стоян Михайловски“.
В област Плевен ще се отстранява голяма авария, възникнала на вътрешен
водопровод в центъра на село Ракита. Във връзка с ремонта, от 9,30 часа до 16
часа, ще бъде нарушено водоснабдяването в населеното място.