Днес ще се ремонтира вътрешна водопроводна мрежа на улица „Цанко Церковски“ в град Плевен и от 9,30 часа до 13,30 часа ще бъде нарушено
водопадаването само на тази улица;
В селата Беглеж и Садовец ще се извършват аварийно- ремонтни дейности на вътрешни водопроводи, а в село Сухаче ще се отстранява авария и в помпената станция. Водоснабдяването в Сухаче е спряно в момента, а в другите две населени места ще бъде с нарушения от 9,30 часа. Водоподаването на всички селища с ремонти ще бъде възстановено до 14,30 часа; Продължава работата на обекти от инвестиционната програма на Дружеството за рехабилитация на ВиК мрежата в област Плевен. Днес ще се извършват строително-монтажни дейности по реконструкция на водопроводната мрежа на село Горна Митрополия. Не се предвижда спиране на водата, но ако настъпят промени, ще информираме допълнително.