Във връзка със спешен ремонт на вътрешен водопровод в град Плевен, от 14,30 часа до 17 часа днес с нарушено водоподаване ще бъде районът на улиците: „Ген. л-т Атанас Стефанов“, „Драва“, „Вихър“, „Гургулят“,
„Илинден“, „Маргит“, „Майор Горталов“, „Мрамор“ и „Проф. Христо Бръмбаров“.