ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД № 97/12.04.2024г. НА УПРАВИТЕЛЯ НА ВИК ПЛЕВЕН ЕООД ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ОСИГУРИТЕ ДОСТЪП ДО ВОДОМЕРА ЗА МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ, ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 39, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА 4/14.09.2014Г. ДА ПОДАДЕТЕ ДАННИТЕ ЗА ИЗРАЗХОДЕНОТО КОЛИЧЕСТВО ВОДА НА САЙТА НА ВИК ПЛЕВЕН ЕООД : https://vik-pleven.com, меню Клиенти/Самоотчет.
ИНФОРМАЦИЯТА СЕ ПОДАВА В ДЕНЯ НА ОТЧИТАНЕ И ДО 24 ЧАСА СЛЕД ОБЯВЕНАТА ДАТА.
ПОД ВНИМАНИЕ ЩЕ СЕ ВЗЕМАТ ЕДИНСТВЕНО САМООТЧЕТИ ПОДАДЕНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ САМО, АКО ВОДОМЕРЪТ ВИ Е ИЗПРАВЕН /НЕ ПОДЛЕЖИ НА ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА И ИМА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ПЛОМБИ/.
САМООТЧЕТ СЕ ПРИЕМА И ЧРЕЗ ЛИЧНО ПОДАДЕНА ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ДЕКЛАРАЦИЯ В ЦЕНТЪРА ЗА УСЛУГИ НА ВИК ДРУЖЕСТВОТО.
СРОКЪТ, В КОЙТО Е ВЪЗМОЖНО ОТЧЕТНИК ДА НЕ ОТЧИТА НА МЯСТО ВОДОМЕРА ВИ Е ШЕСТ МЕСЕЦА.
В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ ОСИГУРИТЕ ДОСТЪП ЗА ОТЧЕТ НА МЯСТО, НЕ УТОЧНИТЕ УДОБНО ЗА ДВЕТЕ СТРАНИ ВРЕМЕ И НЕ ПОДАДЕТЕ САМООТЧЕТ ПО ПОСОЧЕНИТЕ НАЧИНИ, ЩЕ ВИ БЪДЕ НАЧИСЛЕНО КОЛИЧЕСТВО ИЗРАЗХОДВАНА ВОДА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ.3 ОТ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ВИК ОПЕРАТОР.
НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПОДАВАНЕ НА САМООТЧЕТ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ: https://vik-pleven.com/samootchet

ПОПЪЛВАТЕ:
– АБОНАТЕН НОМЕР /ИТН/;
– ПОКАЗАНИЕ НА ВОДОМЕРИТЕ В ИМОТА /НЕ количество/;
– ИМЕЙЛ И ТЕЛЕФОН.