Във връзка с аварийно- ремонтни дейности на вътрешен водопровод в град
Плевен, ж.к. „Дружба“ – 4, от 9, 30 часа до 13 часа ще бъде нарушено
водоподаването за блокове: 411, 412, 413 и 414;
В област Плевен продължава работата на обекти от инвестиционната
програма на Дружеството за рехабилитация на ВиК мрежата в областта. Днес ще
се извършват строително-монтажни дейности по подмяната на водопроводна
мрежа в град Долни Дъбник и в селата: Гривица, Горна Митрополия и Трънчовица.
Не се предвижда спиране на водата, но ако настъпят промени, ще информираме
допълнително;
Аварии на разпределителни мрежи ще се отстраняват в град Кнежа- на
улица „Криволак“, в село Долни Вит, село Вълчитрън и в село Ясен.
Водоподаването на тези населени места ще бъде с нарушения от 9,30 часа до 15
часа;
Припомняме, че поради планов ремонт на електропровод- 110 киловолта,
който ще се извършва от „ Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД- Плевен,
днес и на 17 април 2024г. село Подем и село Рибен ще бъдат без водоподаване от
9 часа сутринта, тъй като ще бъде прекъснато ел. захранването на помпените
станции и съоръженията, които доставят питейна вода за тези населени места.
Очаква се водоснабдяването да бъде възстановявано до 17 часа и в двата дни.