Поради възникнала необходимост от удължаване на ремонтните дейности в помпена станция №1-„Никопол“ в град Никопол, подаването на питейна вода към кварталите „Елия“ и „Руски паметник“ ще започне в 17 часа днес. Пълното възстановяване на водоснабдяването за всички потребители в двата квартала ще настъпи в зависимост от техническите възможности на водоснабдителната система и съществуващата инфраструктура.