ВиК -Плевен, 12.04.2024г.: Аварийно- ремонтни дейности и райони с нарушено водоснабдяване днес:
В град Плевен:
За днес е предвиден ремонтът на вътрешен водопровод на улица „Гургулят“ №25,
но към настоящия момент все още има паркирани МПС на мястото на аварията. Очакваме да бъде осигурен достъп на аварийния екип до обекта и ремонтните дейности да започнат в 10 часа. В тази връзка до 14,30 часа ще бъде нарушено водоподаването за района между улиците: „Генерал лейтенант Атанас Стефанов“,
„Добрич“, „Стефан Караджа“ и „Илинден“;
На булевард „България“ №3 ще се присъединява нов обект към съществуващата водопроводна мрежа на града и от 9,30 часа до 14,30 часа с нарушено водоснабдяване ще бъде районът между: булевард „България“, улица „Трите бора“ и блок 319 в ж.к. „Дружба“.
В област Плевен:
Продължават ремонтните дейности на ел. съоръженията в помпена станция №1 „Никопол“ в град Никопол. Предвижда се водоподаването за кварталите „Елия“ и „Руски паметник“ да бъде възстановено до 14,30 часа днес;
В град Долни Дъбник и днес ще се работи по подмяната на довеждащ водопровод, като част от инвестиционната програма на Дружеството за реконструкция на ВиК мрежата в област Плевен. Не се предвижда спиране на водоснабдяването, но ако настъпят промени, ще информираме допълнително;
От 9 часа до 15 часа ще се бъде нарушено водоснабдяването на Беглеж и Пелишат, поради авариен ремонт на уличната мрежа в тези населени места.