11.04.2024г.: Аварийно- ремонтни дейности и райони с нарушено водоснабдяване днес:
В град Плевен:
Ще се отстранява авария на довеждащ водопровод и от 9,30 часа до 13,30 часа ще бъде
засегнато водоснабдяването на ж.к. „Сторгозия“;
Поради авариен ремонт на вътрешен водопровод на улица „Гургулят“ №25, от 9,30 часа до 14
часа ще бъде нарушено водоподаването за района между улиците: „Генерал лейтенант Атанас
Стефанов“, „Добрич“, „Стефан Караджа“ и „Илинден“.
В област Плевен:
В село Гривица продължават строително-ремонтните дейности по довеждащ водопровод, като
част от инвестиционната програма на Дружеството за реконструкция на ВиК мрежата в област
Плевен. Ремонтът налага от 10,30 часа до 15 часа населеното място да бъде без водоподаване;
Поради ремонт на довеждащ водопровод „Черни Осъм“, от 10,30 часа до 15 часа ще бъде
нарушено водоснабдяването за селата: Ласкар, Николаево и Ралево;
От 9 часа до 15 часа ще има нарушения във водоснабдяването на Върбица и Петърница. Ще се
ремонтира уличната мрежа в тези селища;
Припомняме, че във връзка с планирана профилактика на ел. съоръжения в помпена станция
„Буковлък“, днес от 9,30 часа до 13 часа ще бъде спряно водоподаването за село Буковлък, тъй
като ще бъде прекъснато ел. захранването на помпената станция, която доставя питейната вода
за населеното място.