ВиК- Плевен, 09.04.2024г., райони с аварийно- ремонти дейности и нарушено водоподаване:
В селата Беглеж, Брестовец, Радомирци и Телиш аварийно ще се ремонтират разпределителни водопроводи, а в село Бяла вода – довеждащ водопровод. В тази връзка ще има нарушено водоснабдяване от 9 часа до 14,30 часа;
Продължава работата и на обектите от инвестиционната програма на Дружеството за реконструкция на ВиК мрежата. Възможно е да има спирания на водоподаването в град Долни Дъбник и в село Горна Митрополия за периода от 9 часа до 15,30 часа.