ВиК- Плевен, 08.04.2024г.: Райони с аварийно- ремонти дейности и нарушено водоподаване:

В град Плевен ще се отстранява авария на вътрешна водопроводна мрежа на улица „Десети декември“ № 126 и от 9,30 часа до 13,30 часа ще бъде нарушено водоснабдяването на тази улица, както и на улица „Климент Охридски“;

В село Гривица ще се ремонтира довеждащ водопровод. В тази връзка ще има нарушено водоснабдяване от 9 часа до 14,30 часа;

В област Плевен продължава работата на обекти от инвестиционната програма на Дружеството за реконструкция на ВиК мрежата. В тази връзка, от 9 часа до 15,30 часа ще бъде нарушено водоподаването в град Долни Дъбник и в село Горна Митрополия.