Аварийни ремонти и райони с нарушено водоподаване днес:
В град Плевен:
– Ще се отстранява авария на вътрешен водопровод в ж.к. „Дружба“-1 и блокове
от 111 до 119 ще бъдат с нарушено водоснабдяване от 9,30 часа до 14 часа;
– Работи се на обект- вътрешна водопроводна мрежа до бившите общежития на
БДЖ на „Стара гара“ и водоподаването само на общежитията ще бъде нарушено от
9,30 часа 13,30 часа;
– Поради авариен ремонт на довеждащ водопровод ще бъде засегнато
водоподаването за района на ул. „Гривишко шосе“ и източна промишлена зона –
Плевен, за времето от 9,30 часа до 14 часа;
В област Плевен ще се отстраняват аварии на разпределителни водопроводни
мрежи в град Долни Дъбник и в селата Долни Вит и Сомовит. Водоснабдяването на
тези населени места ще бъде с нарушения от 9 часа до 14,30 часа.