Поради възникнала необходимост от удължаване на времето за ремонтни дейности по подмяната на довеждащ водопровод за село Гривица, подаването на питейна вода към населеното място ще започне в 20 часа днес. Пълното възстановяване на водоснабдяването за всички потребители ще настъпи в зависимост от техническите възможности на водоснабдителната система и съществуващата инфраструктура.