Авариен ремонт на вътрешен водопровод ще се извършва днес на улица „Железничар“ в плевенския ж.к. „Сторгозия“ и от 9,30 часа до 13 часа районът на тази улица и на улиците: „Люляк“, „Лъчезарна“ и „Синчец“ ще бъде с нарушено водоснабдяване;
Ремонтни дейности на сградно водопроводно отклонение ще се изпълняват на улица „Райко Жинзифов“ в Плевен и от 9,30 часа до 13,30 часа ще бъде нарушено водоснабдяването само на тази улица;
Аварии на вътрешни мрежи ще се отстраняват в село Згалево и в село Ясен, а в град Долни Дъбник се ремонтират ел. съоръжения в помпена станция „Брестака“. Водоснабдяването на Долни Дъбник ще бъде с нарушения от 9 часа до 11,30 часа, а на другите две селища от 9,30 часа до
14,30 часа.