Авариен ремонт на вътрешен водопровод ще се извършва днес на улица „Г.М. Димитров“ в град Плевен и от 10 часа до 14,30 часа районът на тази улица ще бъде с нарушено водоснабдяване;
Продължава работата на обекти от инвестиционната програма на Дружеството за реконструкция на ВиК мрежата в област Плевен. Строително-ремонтни дейности ще се извършват днес на довеждащ водопровод в село Гривица и на вътрешен водопровод в село Горна Митрополия. В тази връзка, от 9 часа до 16,30 часа тези населени места ще бъдат без водоподаване;
Аварии на вътрешни мрежи ще се отстраняват в село Деков и в село Садовец, а в град Долни Дъбник се ремонтират съоръжения в помпена станция „Брестака“. Водоснабдяването на Долни Дъбник ще бъде възстановено до 13,30 часа, а на другите две селища до 14,30 часа.