Поради авариен ремонт на вътрешна водопроводна мрежа в град Плевен, от 9,30 часа до 12,30 часа ще бъде нарушено водоснабдяването на улица „Солун“.
Продължава работата на обекти от инвестиционната програма на Дружеството за реконструкция на ВиК мрежата в област Плевен. В тази връзка, от 9,30 часа до 15 часа, ще бъде нарушено водоподаването в град Долни Дъбник;
В село Еница ще се отстранява авария на вътрешен водопровод и водоснабдяването ще бъде с нарушения от 9,30 часа до 15,30 часа.