По повод ежегодното отбелязване на Световния ден на водата-22 март, „Български ВиК холдинг“ ЕАД планира доброволческа инициатива за засаждане на дръвчета на територии, обслужвани от ВиК операторите в цялата страна, под мотото: „Засаждане за чисти води“.

Служители от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- Плевен се включиха в инициативата и засадиха едногодишни тополови фиданки. Началото на кампанията беше дадено от инж. Климент Тодоров, Управител на Дружеството и от Маргарита Иванова, началник на пречиствателната станция за отпадъчни води /ПСОВ/. Съобразено с климатичните особености, локалните почвени характеристики и естествената растителност в региона, на територията на ПСОВ в село Божурица ще растат над сто тополи.

Работещите в дружеството ще продължат да се грижат за дърветата и занапред, тъй като засаждането е само първата стъпка в отглеждането на здрава гора. Дърветата са предоставени от ТП на „Държавно горско стопанство“- Плевен, със съдействието на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Идеята на залесителната инициатива е да се подчертае ролята на горите за качеството на въздуха и водата, както и да се постави началото на една добра практика за опазване на природата и борбата с водната криза.

Връзката между изсичането на горите и зачестилите тежки наводнения и свлачища, както и със засушаването в много региони, показва необходимостта от стратегия за управление на природните ресурси. В днешните условия на глобално затопляне, промяна на климата и безводие, освен да бъде ограничена сечта, също толкова важно е да се предприемат реални мерки и програми за мащабно залесяване. Засаждането на дървесни видове, съобразено с конкретните климатични условия и почви в регионите, може да подобри функцията на цялата екосистема и да даде възможност за справяне със сушата, ерозията на почвата, наводненията и свлачищата.