Във връзка с аварийно- ремонтни дейности на вътрешни водопроводи в
Плевен, от 9,30 часа до 13 часа ще бъде нарушено водоснабдяването на следните
места в града:
– В района, находящ се между улиците: „Йордан Йовков“, „Христо Ясенов“
и „Десети декември“ ;
– На улица „Балчик“;
– В парк „Кайлъка“, в близост до бившия профилакториум.
В област Плевен продължава работата на обекти от инвестиционната
програма на Дружеството за реконструкция на ВиК мрежата. Поради строително-
ремонтни дейности, от 10,30 часа до 15 часа ще бъде нарушено водоподаването в
град Долни Дъбник;
В град Червен бряг ще се ремонтира разпределителна водопроводна мрежа
в „Пети квартал“ и водоснабдяването там ще бъде с нарушения от 9,30 часа до 14
часа.