Днес ще се извършват аварийно-ремонтни дейности на вътрешен
водопровод в град Плевен и в тази връзка районът на: улица „Кара Кольо“,
булевард „Георги Кочев“ „Кайлъка ресурс“ и северна промишлена зона- Плевен,
ще бъде с нарушено водоподаване от 10 часа до 13,30 часа;
В село Драгаш войвода ще се присъединява нов водопровод към
съществуващата водопроводна мрежа на селището. Обектът е част от
инвестиционната програма на Дружеството за реконструкция на ВиК мрежата в
област Плевен;
Вътрешни водопроводи ще се ремонтират днес в село Гривица, село Телиш
и село Ясен. Водоснабдяването на тези населени места ще бъде с нарушения от
9,30 часа до 15 часа;
В село Обнова се подменя вътрешна водопроводна мрежа, по проект на
община Левски. В тази връзка, от 8,30 часа до 16,30 часа, ще бъде преустановено
водоснабдяването на населеното място. Повече информация може да се получи от
кметството на село Обнова.