Днес ще се извършват аварийно-ремонтни дейности на разпределителни
мрежи в град Кнежа и районът на улиците: „Марин Боев“ „Солун“, „Стефан Ценов“,
„Клокотница“ и улица „Цар Самуил“ ще бъде с нарушено водоподаване от 9,30 часа
до 13,30 часа;
В село Буковлък, само на улица „Орлица“, водоподаването ще бъде с
нарушения от 9,30 часа до 15 часа, поради ремонт на улична водопроводна мрежа;
В село Гривица ще се отстранява авария на довеждащ водопровод, а в село
Божурица- на разпределителна водопроводна мрежа. Водоснабдяването и на
двете населени места ще бъде с нарушения от 9,30 часа до 15 часа;
В село Обнова ще се подменя вътрешна водопроводна мрежа, по проект на
община Левски. В тази връзка, от 8,30 часа до 16,30 часа, ще бъде преустановено
водоснабдяването на населеното място. Повече информация може да се получи от
кметството на село Обнова.