Поради планова профилактика на „Електроразпределителни мрежи запад“ ЕАД за подобряване на състоянието на електрическата мрежа в град Кнежа, от 9 часа до 15 часа ще бъде нарушено водоподаването за квартал „Вапцаров“ и т.нар. „Турска махала“ в града;
В село Бреница ще се ремонтира помпената станция, а в село Реселец ще се отстранява авария на вътрешен водопровод. Водоснабдяването за тези населени места ще бъде възстановено до 15 часа днес.