ВиК- Плевен, 13.03.2024г.: Райони с аварийно- ремонти дейности и нарушено
водоподаване днес:
В град Плевен ще се отстранява авария на вътрешна водопроводна мрежа
на улица „Хаджи Димитър“ № 86 и от 9,30 часа до 13 часа ще бъде нарушено
водоснабдяването на тази улица, както и на улиците: „Лозенград“, „Странджа“ и
„Страцин“;
В град Левски ще се ремонтират вътрешни водопроводи на улица „Йордан
Йовков“ и на улица „П.Р. Славейков“. В тази връзка градът ще бъде с нарушено
водоснабдяване от 9 часа до 14,30 часа;
В град Славяново ще се възстановяват аварирали съоръжения в една от
помпените станции, а в селата: Буковлък, Опанец и Телиш ще се отстраняват
аварии на разпределителни водопроводни мрежи. Водоподаването за тези
населени места ще бъде нарушено от 9 часа до 15 часа днес.