Райони с аварийно- ремонти дейности и нарушено водоподаване днес:
В град Плевен ще се отстранява авария на вътрешна водопроводна мрежа на улица „Солун“ № 6 „А“ и от 9,30 часа до 13 часа ще бъде нарушено водоснабдяването само на тази улица;
В село Радомирци ще се работи на обект от инвестиционната програма на
Дружеството за реконструкция на В и К мрежата в област Плевен. Водоподаването
за селището ще бъде с нарушения от 10,30 часа до 14 часа;
В град Левски ще се ремонтира вътрешен водопровод и от 10,30 часа до 15
часа ще има нарушения във водоснабдяването на т.нар. „Нов квартал“ на града;
В Долни Дъбник ще се присъединява нов обект към съществуващата
водопроводна мрежа на града, а в селата Беглеж и Радишево ще се отстраняват
аварии на вътрешни водопроводи. Водоподаването за тези населени места ще
бъде нарушено от 9,30 часа до 15 часа днес.