Райони с аварийно- ремонти дейности и нарушено водоподаване днес:
В град Плевен ще се отстранява авария на вътрешна водопроводна мрежа
на улица „Панайот Волов“ № 52 и от 9,30 часа до 14 часа ще бъде нарушено
водоснабдяването само на тази улица;
В село Николаево ще се ремонтира разпределителна водопроводна мрежа
и водоподаването в селището ще бъде с нарушения от 9 часа до 15 часа;
В град Славяново и в село Сухаче се работи по отстраняването на аварии в
помпените станции. Водоподаването в тези населени места ще бъде възстановено
часа до 15 часа;
Поради профилактика на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД за
подобряване състоянието на електрическата мрежа в село Бръшляница и село
Коиловци, от 8,30 часа до 17 часа днес ще бъде засегнато водоснабдяването на
тези населени места, тъй като ще бъде прекъснато ел. захранването на помпените
станции и съоръжения, които доставят питейна вода за съответните селища.