ВиК-Плевен, 05.03.2024г.:
Аварийни ремонти на вътрешни водопроводи ще бъдат извършвани днес в селата Беглеж, Каменец, Николаево, Садовец и Трънчовица. Водоснабдяването ще бъде с нарушения от 9,30 часа до 14 часа;
Във връзка със започване на ремонтни дейности по рехабилитация на участъци от водопроводната мрежа в село Драгаш войвода, улица „Юрий Гагарин“ и село Радомирци, улица „Иван Вазов“, е възможно за времето от 9 часа до 14 часа, да има прекъсване на водоснабдяването.