Райони с аварийно- ремонти дейности и нарушено водоподаване днес:
В град Плевен ще се отстранява авария на вътрешна водопроводна мрежа в
ж.к. „Дружба“, блок 331, вход „Е. Водоподаването за този блок и за блок 333 ще
бъде нарушено от 9,30 часа до 13,30 часа.
В област Плевен:
Аварийни ремонти на вътрешни водопроводи ще бъдат извършвани днес в
село Беглеж, село Мечка и село Николаево. Водоснабдяването на тези селища ще
е нарушено от 9,30 часа до 14 часа;
От 9 часа до 14 часа в град Левски, село Аспарухово и в село Малчика ще се
извършва планова профилактика на електрическата мрежа от
„Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, а в село Козар Белене
профилактиката ще бъде от 13,30 часа до 17 часа. В тези часове
водоснабдяването ще е с нарушения, тъй като ще бъде прекъснато ел.
захранването на съоръженията, доставящи питейна вода за изброените
населените места.