Райони с аварийно- ремонти дейности и нарушено водоподаване днес:
В град Плевен:
На улиците: „Тодор Каблешков“, „Тотлебен“ и „Анастасия Димитрова“ ще се
отстраняват аварии на вътрешни водопроводи. От 9,30 часа до 13,30 часа ще бъде
нарушено водоподаването на тези улици;
Поради авариен ремонт на довеждащ водопровод, от 9,30 часа до 14 часа
ще бъде нарушено водоснабдяването на улица „Българска авиация“, северна
промишлена зона- Плевен и в село Опанец.
В област Плевен:
Аварии на разпределителните мрежи ще се отстраняват в град Кнежа- 3 и 4
район, в селата Върбица и Реселец, а в село Трънчовица се работи по
отстраняването на авария на довеждащ водопровод. Водоснабдяването в Кнежа
ще бъде с нарушения от 9,30 часа до 13,30 часа , в останалите селища с ремонти-
до 15 часа днес.
В утрешния ден, 29.02.2024г.:
От 9 часа до 14 часа в град Левски, село Аспарухово и в село Малчика ще се
извършва планова профилактика на електрическата мрежа от
„Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, а в село Козар Белене
профилактиката ще бъде от 13,30 часа до 17 часа. В тези часове ще бъде
нарушено водоснабдяването, тъй като ще бъде прекъснато ел. захранването на
съоръженията, доставящи питейна вода за изброените населените места.