Поради планова профилактика на електрическата мрежа, извършвана от
„Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, от 16,30 часа ще бъде нарушено
водоподаването за град Червен бряг и селата Радомирци и Рупци, тъй като за два
часа е било прекъснато ел. захранването на съоръженията, доставящи питейна
вода за тези селища, вследствие на което е намаляла резервираната вода във
водоемите на посочените населени места. Очаква се водоснабдяването да бъде
възстановено до 18,30 часа.