Райони с аварийно- ремонти дейности и нарушено водоподаване днес:
В град Плевен:
На улица „Мургаш“ и на улица „Мир“ ще се отстраняват аварии на вътрешни
водопроводи. От 9,30 часа до 13,30 часа ще бъде нарушено водоподаването на
тези улици;
Поради ремонт на вътрешна водопроводна мрежа на улица „Г.М. Димитров“
№125, от 9,30 часа до 14,30 ще бъде нарушено водоснабдяването в района на тази
улица, както и на улица „Владимир Вазов“ , в това число и в базите на УМБАЛ „Д-р
Георги Странски“.
В област Плевен:
От 13 часа до 16 часа в град Левски ще се извършва планова профилактика
на електрическата мрежа от „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД и това
ще доведе до нарушения във водоснабдяването, тъй като ще бъде прекъснато ел.
захранването на съоръженията, доставящи питейна вода за града;
Аварии на разпределителните мрежи ще се отстраняват в: Бохот,
Вълчитрън, Пелишат, Радишево и Телиш. Водоснабдяването в тези населени
места ще бъде с нарушения от 9,30 часа до 15 часа.