Райони с аварийно- ремонти дейности и нарушено водоподаване днес:
В град Плевен:
На кръстовището на улиците „Генерал Ганецки“ и „Пловдив“ ще се
отстранява авария на вътрешен водопровод. В тази връзка, от 9,30 часа до 13,30
часа ще бъде нарушено водоподаването в района между улица „Пловдив“ и улица
„Трети март“;
Днес ще се извърши ремонтът на вътрешна водопроводна мрежа на улица
„Шар планина“ №11, който беше отложен поради паркирани МПС в района на
аварията и невъзможен достъп на хора и техника. От 9,30 часа до 13 часа ще бъде
нарушено водоснабдяването само на тази улица.
В област Плевен:
В град Левски, на улица „Отец Паисий“, ще се присъединява нов водопровод
към съществуващата водопроводна мрежа на града. Обектът е част от
инвестиционната програма на Дружеството за реконструкция на ВиК мрежата в
област Плевен. Водоснабдяването само на тази улица ще бъде с нарушения от
9,30 часа до 16 часа;
Поради аварийно- ремонтни дейности на довеждащи водопроводи, от 9
часа до 14,30 часа с нарушено водоснабдяване ще бъдат село Комарево и село
Радомирци;
Аварии на разпределителните мрежи ще се отстраняват в град Кнежа- трети
район и селата: Горни Дъбник, Горна Митрополия, Коиловци и Черквица.
Водоснабдяването в тези населени места ще бъде с нарушения от 9,30 часа до 15
часа.