Райони с аварийно- ремонти дейности и нарушено водоподаване днес:
В град Плевен:
Неотложен ремонт на вътрешен водопровод ще се извършва днес на
кръстовището на улиците „Вардар“ и „Генерал Колев“. В тази връзка, от 10 часа до
13,30 часа ще бъде нарушено водоснабдяването на района между тези две улици,
улица „Сан Стефано“, т.нар. „Червен квартал“ и улица „Майор Горталов“;
В област Плевен:
Поради авариен ремонт на помпени станции „Вит“ и „Опанец“, от 9,30 часа до 15
часа ще бъде нарушено водоподаването на „12 авиационна база“ /летище/- Долна
Митрополия, индустриалната зоната от магазин „Метро“ до фирма „Дикар консулт“
в Плевен и селата Буковлък и Ясен;
Екипи на Дружеството работят по проблеми на разпределителните мрежи в
град Славяново и селата Градина, Ракита и Реселец. Водоснабдяването в тези
населени места ще бъде с нарушения от 9,30 часа до 15 часа.