Авариен ремонт на вътрешен водопровод ще се извършва днес на улица
„Г.М. Димитров“ – в местността „Текийски орман“, до базата на фирма „Инжстрой“ в
Плевен. В област Плевен ще се отстранява авария на разпределителната мрежа в
село Тотлебен. Водоснабдяването в районите на двата обекта ще бъде с
нарушения от 9,30 часа до 15 часа.