Авария, възникнала днес на улица „Трифон Кунев“ в град Плевен, е
причината от 10 часа днес да е нарушено водоподаването в района на улиците:
„Акад. Йордан Трифонов“, „Браила“, „Йордан Йовков“ и „Одеса“. На обекта се
работи и водоснабдяването ще бъде възстановено до 13 часа.