Нарушения във водоснабдяването на 08.02.2024г.:
В град Плевен:
Поради авариен ремонт на вътрешен водопровод на улица „Сан Стефано“
№32, от 9,30 часа до 13,30 часа ще бъде нарушено водоподаването на района
между улиците „Вардар“, „Сан Стефано“ и булевард „Христо Ботев“;
От 9,30 часа до 13 часа ще бъде нарушено водоснабдяването в ж.к.
„Дружба“- трета част, на блокове: 323, 327 и 329, поради ремонт на вътрешна
водопроводна мрежа до блок 327;
В ж.к. „Дружба“- 1 ще се отстранява авария на вътрешен водопровод и от 11
часа до 14 часа ще бъде нарушено водоподаването на блокове с номера от 111 до
119 включително.
В област Плевен:
Във връзка с изпълнението на Инвестиционната програма на ВиК- Плевен
за подмяна на водопроводната мрежа в област Плевен, в село Бреница ще бъде
присъединен реконструиран участък към съществуващата водопроводна мрежа на
селището. Водоснабдяването ще бъде възстановено до 15 часа;
Екипи на Дружеството ще ремонтират днес разпределителни мрежи в: град
Славяново, град Червен бряг- ж.к. „Победа“ и в селата Реселец и Тученица.
Водоснабдяването на всички селища с ремонти ще бъде нарушено от 9,30 часа до
14,30 часа.