От 9,30 часа до 14 часа днес ще бъде нарушено водоснабдяването на
следните места в град Плевен:
– В района на улиците: „Катя Попова“, „Средна гора“, „Руй“ и „Десети
декември“, поради авариен ремонт на вътрешен водопровод на булевард
„Христо Ботев“ №110;
– В района на улица Майор Горталов, улица Марибор и на улица „Маргит“,
във връзка с авариен ремонт на вътрешна водопроводна мрежа на улица
„Драва“ №31;
– На улица „Тотлебен“ № 29, поради ремонт на хидрофора на блока.
От 9 часа днес в област Плевен се работи по разпределителни мрежи в
селата: Горник, Згалево, Стежерово, Сухаче и Черквица. Водоснабдяването ще
бъде възстановено до 15 часа.
Във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на ВиК- Плевен за
подмяна на водопроводната мрежа, в село Върбица се извършва реконструкция на
водопровод на улица „Тунджа“. Не се предвижда спиране на водоподаването, но са
възможни нарушения в участъка на ремонтните дейности.