В Горни Дъбник днес се отстранява авария на вътрешен водопровод и в тази връзка ще настъпят нарушения във водоснабдяването на селището от 9,30 часа до 15 часа.