Във връзка с неотложен авариен ремонт на магистрален водопровод „Черни
Осъм“, от 8,30 часа на 02.02.2024г. /петък/ ще бъде нарушено водоподаването за
следните селища, захранвани с питейна вода основно от водоснабдителна група
„Черни Осъм”: Бохот, Брестовец, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово.
Засега не се предвижда преустановяване на водоснабдяването за град Плевен.
При промяна на ситуацията ще информираме допълнително.