Днес на улица „Люляк“ №20 в Плевен ще се присъединява нов обект към
съществуващата канализационна мрежа на града. Спиране на водата не се
предвижда, но ще бъде затруднено движението на МПС в района на ремонтните
дейности.
В област Плевен ще се извършват аварийни ремонти на вътрешни
водопроводи в Долни Дъбник и в Бъркач. Водоснабдяването и на двете населени
места ще бъде с нарушения от 9,30 часа до 15 часа.