Поради усложнения, възникнали при аварийно-ремонтни дейности на
разпределителната мрежа в село Трънчовица, се налага удължаване на часовете
за ремонт до късно днес и продължаване на работата по аварията и в утрешния
ден- четвъртък. В тази връзка, до 14,30 часа на 01.02.2024г. населеното място ще
остане с нарушено водоснабдяване.