Аварийно-ремонтни дейности ще се извършват днес на вътрешни
водопроводи на улица „Княз Борис Първи“ , на улица „Иван Тодоров“ и улица
„Майска“ в Плевен. В тази връзка, от 9,30 часа до 14 часа ще бъде нарушено
водоподаването в района на тези улици;
В област Плевен ще се работи на обект в село Горталово, който е част от
инвестиционната програма на ВиК- Плевен за реконструкция на водопроводната
мрежа в областта. Днес ще се свързва новоизграденият водопровод на улица
„Рила“ със съществуваща разпределителна мрежа и това налага от 10 часа до
13,30 часа да бъде преустановено водоснабдяването на населеното място;
Екипи на Дружеството ще отстраняват аварии на вътрешни водопроводни мрежи в:
град Кнежа- висока зона, град Тръстеник и селата Върбица и Николаево. Тези
селища ще бъдат с нарушения във водоснабдяването от 10 часа до 13,30 часа.