От 9,30 часа до 14 часа днес в град Плевен ще бъде нарушено
водоподаването на следните места:
На улица „Парашкев Цветков“, поради авариен ремонт на вътрешен
водопровод пред НУ „Христо Ботев“;
На улиците „Иван Тодоров“ и „Майска“, поради аварийно- ремонтни
дейности на разпределителна мрежа в района.
На улица „Тотлебен“ № 1 ще се работи по сградно водопроводно
отклонение и ремонтът налага от 11,30 часа до 12,30 часа да бъде нарушено
водоподаването на цялата улица.
В област Плевен ще се отстраняват аварии на вътрешни водопроводни
мрежи в град Червен бряг- ж.к. “Победа“ и в село Брестовец. Водоснабдяването ще
бъде нарушено от 9 часа до 12,30 часа в Червен бряг и от 9,30 часа до 15 часа в
Брестовец.