ВиК- Плевен, 25.01.2024г.: Днес екипи на ВиК- Плевен ще работят предимно в област Плевен:
В село Беглеж и село Градище ще се отстраняват аварии на разпределителни мрежи;
В село Горник ще се монтира пожарен хидрант на улична водопроводна мрежа в ниската зона на селището; В село Пелишат ще се ремонтират съоръжения в помпената станция;
В село Петокладенци ще се извършват аварийно- ремонтни дейности на довеждащ водопровод.
Водоснабдяването на всички селища с ремонти ще бъде нарушено от 9,30 часа до 15,30 часа.