Във връзка с непредвидени обстоятелства, възникнали на терен при
отстраняването на авария на улица „Райна Княгиня“ в Плевен, се налага
удължаване на времето за ремонт до 16 часа. В часовете на ремонтните дейности
с нарушено водоснабдяване ще остане районът от бул. „Христо Ботев“ до ул.
„Генерал Столетов“ в ж.к. „Мара Денчева“.