Поради усложнения, възникнали при отстраняването на аварията на улица
„Добрич“ в Плевен, се налага удължаване на ремонтните дейности в района. В тази
връзка, водоснабдяването в т.нар. „Червен квартал“ ще бъде възстановено до
15,30 часа днес.