Във връзка със строително- ремонтни дейности в град Плевен, ж.к.
„Сторгозия“, блок 61, вход “Д“, от 9 часа до 12,30 часа ще бъде нарушено
водоподаването на този блок;
От 9 часа до 11 часа ще бъде нарушено водоснабдяването на град Левски,
поради планова профилактика на ел. мрежата, която „Електроразпределителни
мрежи Запад“ ЕАД ще извършва днес и ще бъде невъзможно помпените станции
да подават вода към потребителите в часовете на ремонта;
Екипи на ВиК- Плевен ще работят днес на обект в село Беглеж.
Водоснабдяването ще бъде с нарушения от 10 часа до 15 часа.